LED薄化制程 基板制程 LED薄化制程设备 基板制程设备 制程耗材

精抛盘 back

型号: 18"、24"等,并可依客户要求制作特殊规格

【说    明】 各类晶圆硬抛光使用
   
【特    点】 盘面变化低,抛光效率佳
  完工表面较铜抛后佳,深刮伤更少                                                                                                                 
  工件完工后表面粗糙度佳
  破片率低,寿命佳
   
【关键字】 精拋盤 / 精抛盘 / Fine Polishing Plate

             

                    

规格: