LED薄化制程 基板制程 LED薄化制程设备 基板制程设备 制程耗材

钻石盘 back

型号: 可依客户要求制作特殊规格

【说   明】 晶圆及超硬材料创新减薄应用                                                                                                              
   
【特   点】 固定式研磨盘取代游离式研磨
  较传统模式提高产能
  盘面变化低,完工品质佳
  仅搭配水冷却,加工环境更优
  减少加工制程及成本
   
【关键字】 鑽石盤 / 钻石盘 / Fixed Diamond Lapping Plate

              

 

 

规格: